Zapraszamy!

Hotel Kwidzyn


Kontakt MAXIM

Hotel MAXIM Sp. z o.o., ul. Słowiańska 10, 82-500 Kwidzyn, NIP: 581-00-13-422

Bank: PKO BP SA o/Kwidzyn
13 1020 1778 0000 2102 0004 1707

Restauracja i Biuro:
e-mail: pensjonat.maxim@wp.pl, tel./fax +48 55 279 63 18, tel. +48 728440574

Hotel: e-mail: reception.maxim@wp.pl, tel./fax +48 55 279 00 80, tel. +48 728440574